Räkna inte med ersättning om elen kopplas bort

Fredrik Sandberg / TT: I dag har elkunder rätt till ersättning vid långa strömavbrott. Men det finns undantag. Arkivbild.

Som det ser ut i dag kan elkunder få ersättning vid längre strömavbrott, så kallad avbrottsersättning som betalas ut från de lokala elnätsbolagen. Vilka som har rätt till ersättning regleras i ett kapitel i ellagen.

För att kunna få tillbaka pengar efter ett strömavbrott måste det ha pågått oavbrutet i minst 12 timmar. Men det finns däremot några undantag.

Ett är att om avbrottet genomförs av säkerhetsskäl och för att upprätthålla god drift och leveranssäkerhet försvinner rätten till ersättning, enligt ellagen.

Och det är just därför man kommer att göra de här planerade bortkopplingarna, säger Thomas Westergaard, som är analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Myndigheten har inte tillsynsansvar över elavbrottsfrågorna men brukar ge vägledning.

Ska hindra haveri

Bakgrunden till att Svenska kraftnät har varnat för att man kommer att behöva koppla bort elen för vissa hushåll i vinter är för att man har sett att det kan komma att uppstå tillfällen då elproduktionen och importen inte möter effektbehovet.

De kontrollerade elavbrotten är då ett måste för att systemet inte ska haverera, enligt Svenska kraftnät. Enligt lagen får däremot inte avbrottet pågå längre än vad åtgärden kräver.

Det är just därför som Thomas Westergaard har svårt att se att det skulle bli aktuellt med ersättning för de hushåll som kommer att drabbas av elavbrotten. Dessutom är det högst osannolikt att de planerade bortkopplingarna kommer att pågå i 12 timmar.

Sedan kan det naturligtvis uppstå något fel vid inkopplingen igen, och att det i teorin skulle kunna bli så att ett avbrott varar längre än vad man har tänkt sig, säger han.

Samtidigt finns däremot det här undantaget i lagen om att rätten till ersättning inte gäller om avbrottet sker på grund av drifts- och säkerhetsskäl. Men ett sådant scenario – när båda dessa parametrar är inblandade – har aldrig uppstått eller prövats tidigare.

Kan få skadestånd

Om man som hushåll eller företag skulle drabbas av bortfallen inkomst på grund av elavbrotten, eller om elektronik i hushållet skulle gå sönder, kommer avbrottsersättning heller inte att vara aktuellt.

Om man till exempel har elektronik hemma som i samband med elavbrottet skulle gå sönder, så kan det bli en försäkringsfråga eller så kan det bli fråga om skadestånd som då avgörs i domstol. Skadestånd hanterar frågor om någonting som går sönder och om man har lidit skada, säger Thomas Westergaard.

Men skadestånd och avbrottsersättningen hänger ändå ihop på ett sätt i lagen. Om man har rätt till båda två ska summan av avbrottsersättningen räknas bort från skadeståndet.

Kan få en runt en tusenlapp

Parterna i det målet blir då mest troligt elkunden och det lokala elnätsbolaget, oavsett om det är elnätsbolaget eller Svenska kraftnät som ligger bakom avbrottet. Elnätsbolagen kan däremot sedan driva frågan mot det överliggande nätet.

Den avbrottsersättning som man kan få i dag för avbrott över 12 timmar beräknas på en procentuell beräkning (12,5 procent) av elkundens årliga elnätsavgiftskostnad, och beror även på hur länge avbrottet varar.

När det handlar om ett kortare avbrott på minst 12 timmar så skulle det kunna landa på runt tusen kronor, men om avbrottet varar lite längre så kan det bli mer, säger Thomas Westergaard.