Wihlborgs har sänkt den totala energianvändningen i ”Sigmahuset” med 55%

Foto: Wihlborgs

Genom Wihlborgs egen lösning för att ta vara på värme och kyla i en och samma fastighet har den totala energianvändningen i ”Sigmahuset” i Dockan i Malmö minskat med 55 procent. Nu installeras den effektiva kylvärmepumpen i allt fler Wihlborgsfastigheter.

Minskningen av energianvändningen innebär att ”Sigmahuset”, Torrdockan 6, har gått från energiklass E till B på ett år. Nyckeln bakom framgången är en helt unik värme- och kylmaskinslösning som tillsammans med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem återvinner värmen och kylan i fastigheten. Den energi som tillförs omvandlas alltså till ytterligare energi i en cirkulär process. 

- Genom att kapsla in värme och kyla i fastigheten skapar vi ett slags nollsummespel, säger Jan Larsson, energiexpert på Wihlborgs och upphovsman till kylvärmepumpen.

Wihlborgs värme- och kylmaskinslösning återvinner värmen och kylan i fastigheten tillsammans med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem.

Lägre kostnader för hyresgäster

Jan Larsson har över 30 års erfarenhet i fastighetsbranschen och insåg att de kylvärmepumpar som fanns på marknaden inte var så effektiva som de skulle kunna vara. Till slut tog han saken i egna händer och utvecklade en lösning som tillsammans med styrsystemet driftoptimerar hela fastigheten.

- På Wihlborgs jobbar vi hårt med effektivisering av kyla, ventilation, värme och el i alla våra fastigheter. Vi drivs också av en vilja att göra något extra, inte minst i fastigheter där det finns verksamheter som drar särskilt mycket energi, till exempel restaurang eller serverhall. Insatser som gör att både vi och våra hyresgäster får lägre kostnader. I Sigmahuset har kylvärmepumpen gett en kostnadsbesparing på 176 000 kronor per år.

Installeras i Science Village

Lösningen har visat sig så effektiv att den överträffat andra leverantörers alternativ. Kylvärmepumpen finns redan i fem Wihlborgsfastigheter och är på väg att installeras i ytterligare fyra. En av dem är ett nybyggnadsprojekt, Space i Science Village i Lund, som står klart 2023 och där Oatly kommer att etablera ett innovations- och forskningscentrum.

- I kombination med en solcellanläggning blir effekten ännu bättre, säger Jan Larsson, som ser stora möjligheter med att kombinera just solceller med komfortkyla då kylbehovet är som störst när solen lyser.