Ei - elmarknaden vecka 32 2022

Foto: Matthew Henry/Unsplash

Stigande system- och spotpriser i SE2, SE3 och SE4. Systempriset har ökat med 136 procent sedan föregående vecka.

I elområde SE1 sjönk spotpriset med 29 procent och i SE2 ökade spotpriset med 665 procent. I SE3 ökade spotpriset med 461 procent och i SE4 ökade spotpriset med 748 procent.

Priserna på EPAD:s minskade i SE1 och SE2 med 19,4 procent, i SE3 minskade det med 14,3 procent och i SE4 ökade det 2,6 procent jämfört med föregående vecka.

Temperaturen i Sverige var över det normala och nederbörden var betydligt lägre än normalt. Tillgängligheten på svensk kärnkraft låg i snitt på 85 procent.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen