Förslag på alternativa elområden presenterade

Bild: EI

Nu har Acer,  The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet, beslutat vilka alternativa elområdesindelningar i Europa som ska utredas vidare. För Sveriges del finns fyra förslag som Svenska kraftnät nu ska analysera.

Inför den kommande elområdesöversynen i Europa har ACER beslutat om förslag på alternativa elområdesindelningar för fem länder: Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien och Sverige. Nu ska de ansvariga för elöverföringsystem (TSO) i respektive land genomföra översynen och lämna sina rekommendationer.

För Sveriges del finns fyra förslag på elområdesindelningar. Svenska kraftnät har nu tolv månader på sig att analysera förslagen som gäller Sverige. Därefter ska Svenska kraftnät lämna rekommendationer till regeringen huruvida befintliga elområden ska behållas eller ändras.