Sverige nu Europas största nettoexportör av el

Foto: Tage Olsin/Wikimedia Commons

Sverige var under första halvåret i år Europas största nettoexportör av el, enligt det brittiska energidataanalysföretaget EnAppSys. Sverige knuffar därmed ner Frankrike från den förstaplatsen, som traditionellt brukar tillfalla det landet tack vare dess stora kärnkraftsproduktion.   

Vilken nesa för EDF (Electricité de France) och dess flotta av franska reaktorer, ”den traditionella basen för det europeiska energisystemet”, skriver den franska affärssajten Les Echos.

Sverige exporterade 16 terawattimmar (TWh) mellan januari och juni i år, främst till Finland och Danmark, vilket alltså är mest i Europa, enligt  EnAppSys. Sverige följs tätt av Tyskland, som exporterade 15,4 TWh, dubbelt så mycket som under första halvåret 2021, och framför allt som ett svar på ökad efterfrågan i Frankrike.

Les Echos konstaterar att Sverige har en av de grönaste elproduktionskällorna i Europa, inte minst tack vara sin väl utbyggda vattenkraft som svarar för omkring hälften av elproduktionen