Hexicon ökar ägarandelen i en av världens största flytande vindkraftsparker

MunmuBaram-projektet utanför Sydkoreas sydöstra kust planeras bli en av världens största flytande vindkraftparker (1,300 MW) och spelar en nyckelroll för kommersialiseringen av flytande vindkraft. Företaget Hexicon, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, ökar nu sitt direkta ägande och köper 20 procent av projektbolaget från joint-venture-bolaget Hexicon Korea.

Hexicon är en projektutvecklare på den växande marknaden för flytande vindkraft och ser MunmuBaram som ett betydande projekt i portföljen. Det inleddes 2019 och ägandet har hittills fördelats mellan Shell Overseas Investment B.V (80%) och Hexicon Korea (20%).

Hexicon Korea är ett joint venture mellan Hexicon och koreanska COENS & Co där Hexicon äger 49 procent, motsvarande ett indirekt ägande av knappt 10 procent före transaktionen. Hexicon ökar nu sitt direkta ägande och köper 20 procent av projektbolaget.

–Det är en betydande affär för Hexicon som stärker vår position som en världsledande projektutvecklare av flytande vindkraft. Att vi nu ökar vårt ägande ska ses som en tydlig signal på vårt engagemang i och tro på projektet. Sammantaget placerar detta oss i en strategiskt fördelaktig position för framtida värdeutveckling, säger Marcus Thor, vd för Hexicon.