ABB och Microsoft i samarbete kring energieffektivitet och sänkta koldioxidutsläpp

Foto: ABB

ABB meddelar att Microsoft kommer att ansluta sig till Energy Efficiency Movement. Rörelsen #energyefficiencymovement, som lanserades i mars 2021 av ABB, är ett initiativ med flera intressenter som syftar till att öka medvetenheten och uppmuntra till åtgärder för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp för att bekämpa klimatförändringarna. Företag uppmanas att ansluta sig till rörelsen och göra ett offentligt löfte som ett sätt att inspirera andra att vidta åtgärder. Microsoft är en av de största företagspartnerna som hittills har anslutit sig till initiativet.

Energieffektiviteten blir alltmer angelägen inom industrin när företag letar efter möjligheter att minska koldioxidutsläpp i samband med de kraftigt stigande energikostnaderna och tryck från kunder, anställda och regeringar att göra framsteg inom hållbarhet. En nyligen genomförd undersökning som beställdes av ABB visade att energieffektivitet är en fråga som är högst prioriterad av företagsledare runt om i världen. Den visade att 89 procent av de tillfrågade industriledarna kommer att öka investeringar i energieffektivitet i sina verksamheter under de kommande fem åren, och 54 procent har som mål att uppnå netto-nollutsläpp under samma tidsperiod.

"Den grönaste energin är den energi vi aldrig använder", säger Tarak Mehta, chef för affärsområdet Motion på ABB. "Med 45 procent av världens elektricitet som används för att driva motorer i byggnader och industri, är förbättrad energieffektivitet en viktig strategi för att bekämpa klimatförändringarna. Digitalt uppkopplade energieffektiva lösningar är avgörande för att påskynda utvecklingen och jag är glad att Microsoft och ABB gör gemensam sak för att möjliggöra större energieffektivitet i vår och våra kunders verksamhet.”

"Microsoft ansluter sig till ABB Energy Efficiency Movement för att bidra till att påskynda de globala framstegen när det gäller energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp", säger Elisabeth Brinton, Vice ordförande för hållbarhet, Microsoft. "Microsoft har åtagit sig att bli koldioxidnegativ senast 2030 och att till 100 % drivas av förnybar el senast 2025, och dessa mål stämmer väl överens med både ABB:s och rörelsens mål. Detta kommer ytterligare att stödja vårt befintliga samarbete för att hjälpa kunder inom sektorer som tillverkning, transport och städer att fatta bättre beslut i stor skala och driva meningsfulla effektivitetsvinster.”

ABB minskade för sin del utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet under 2021 med cirka 28 procent jämfört med föregående år. I sin omfattande hållbarhetsstrategi 2030 har ABB bekräftat att företaget kommer att uppnå koldioxidneutralitet vid decenniets slut. Utöver sin egen verksamhet har ABB också åtagit sig att hjälpa sina kunder att minska sina årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton fram till 2030, vilket motsvarar att 30 miljoner förbränningsbilar tas bort från vägarna varje år. Med partners som Microsoft, Deutsche Post DHL Group och Alfa Laval samlar ABB Energy Efficiency Movement ett ekosystem av likasinnade industriledare för att påskynda ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen.

Efter att nyligen ha firat fem års framgångsrikt samarbete inom ramen för ABB AbilityTM, ABB:s portfölj av digitala lösningar, befäster tillkännagivandet om Energy Efficiency Movement ytterligare Microsoft och ABB:s gemensamma ansträngningar för att tänja på teknikens gränser för att hjälpa kunder att ta itu med hållbarhetsfrågor. Med hjälp av Microsoft Azures plattform-as-a-service kapacitet, tillsammans med AI och maskininlärningsbaserad analys, molntjänster och edge-teknik, driver ABB Ability-lösningarna en rad industriella användningsområden som hjälper organisationer att optimera hur de använder energi i drivlinor, anläggningar och andra fysiska tillgångar. Ett nytt ABB whitepaper belyser några av de möjligheter som digitaliseringen och det industriella Internet of Things erbjuder för att åstadkomma en mer energieffektiv verksamhet.