Stöd för biogas som uppgraderas till biometan

Foto: Andrew Coelho/Unsplash

Inom kort kan den som producerar biogas söka produktionsstöd för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform. Stödet ska bidra till att skynda på energiomställningen och fasa ut fossila bränslen.

Energimyndigheten har tagit över ansvaret för att dela ut stöd till producenter av biogas som vill uppgradera den till biometan. Det innebär att de som producerar biogas ska söka stöd från oss i stället för Jordbruksverket, som tidigare delat ut stöd för detta.

Vilka kan få stöd?

Företag kan få stöd för biogas som produceras av företaget och som sedan uppgraderas till den kvalitet som krävs för inmatning till ett distributionsnät för metan. Biogasen kan uppgraderas av det egna företaget eller av ett annat företag. Det går inte att få stöd för biogas som inte uppgraderas till biometan.  

Källa: Energimyndigheten