E.ON ska leverera el till anläggning för mineralgödselproduktion i Örnsköldsvik

Cinis Fertilizers anläggning söder om Örnsköldsvik blir den första i världen som återvinner rester från massaindustrin och elbilsbatteritillverkning för att producera en cirkulär och fossilfri mineralgödsel, som är en stor bristvara på världsmarknaden på grund av Rysslands krig i Ukraina. Foto: E.ON

E.ON Energidistribution och Cinis Fertilizer har slutit avtal om elanslutning till den planerade produktionsanläggningen för mineralgödsel i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik.

 

Anslutningsavtalet motsvararsju megawatt (MW) elektricitet för Cinis Fertilizers beräknade behov. Avtalet innebär att parterna nu är överens om tidsplan för elanslutning till den planerade produktionsanläggningen.

– Det här är ännu ett exempel på att E.ON möjliggör den gröna industriella revolutionen i Norrland. Det är en stor och viktig anslutning som både bidrar till en innovativ lösning och en hållbar tillväxt i kommunen men också till nya arbetstillfällen, i den kommande produktionsanläggningen men också i arbetet med att ansluta den, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Produktionsanläggningen vid hamnområdet i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik blir den första i världen som återvinner rester från massaindustrin och elbilsbatteritillverkning för att producera en cirkulär och fossilfri mineralgödsel, som är en stor bristvara på världsmarknaden på grund av Rysslands krig i Ukraina.

– Tillgången till fossilfri el är en viktig nyckel när vi planerar etableringen av våra produktionsanläggningar. Vi är glada över att ha E.ON med på vår fortsatta resa mot att kunna producera en miljövänlig och fossilfri mineralgödsel i Köpmanholmen, säger Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer.

Avtalet om elanslutning är ett viktigt steg även för Örnsköldsviks kommun:

– Stora etableringar av detta slag kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Avtalet om elanslutningen har nu tagit oss ett viktigt steg närmare slutmålet om en stor produktionsanläggning och nya arbetstillfällen i kommunen, säger kommunalrådet Per Nylén (S).

För E.ONs del innebär anslutningsavtalet att det många gånger tidskrävande tillstånds- och förberedelsearbetet nu kan inledas. När det är klart startar utbyggnaden av fördelningsstationen i områden. Samtidigt ska femkilometer elkabel grävas ner från stationen till produktionsområdet. Anslutningen ska vara färdigställd i god tid till driftsättning av anläggningen som beräknas ske under andra halvan av 2023.

Det nu tecknade avtalet tidigarelägger ombyggnationen av fördelningsstationen som sedan tidigare planerats av E.ON. Med en större station på plats möjliggörs en utökning av anslutningen eller fler nyanslutningar i området i nära samarbete med Vattenfall som också är regionnätsägare i kommunen.