Städerna binds samman av prisvärd fjärrvärme

Sedan åttiotalet har Oxelösund använt överskottsvärme från stålindustrin för att värma bostäder och företag genom fjärrvärmenätet. Men när masugnarna och koksverket stänger år 2025 minskar leveransen rejält. Tillsammans med Vattenfall Värme i Nyköping har en ny hållbar och ekonomisk lösning tagits fram.

Av Hanna Melin

För ett par år sedan hittade Johan Lindgren, anläggningschef på Vattenfall Värme i Nyköping, en gammal förstudie från 1976 på sitt kontor. Utredningen handlade då om hur spillvärmen från SSAB i Oxelösund skulle kunna användas på bästa sätt, då stålindustrin hade ett stort överskott från sin koleldning. Nu, över 40 år senare, har scenariot snarare blivit det omvända, när spillvärmen är en nyckelspelare i uppvärmningen av en hel kommun.

– Oxelö Energi har varit beroende av spillvärmen, eftersom den täcker majoriteten av ärrvärmebehovet på orten. I och med SSAB:s kommande omställning har man länge vetat att man behöver få till en ny, långsiktigt hållbar lösning för att säkerställa ärrvärme