Regeringen har förlängt förordnandet för Ei:s generaldirektör

Foto: Piqsels

Regeringen beslutade den 20 januari att förlänga Anne Vadasz Nilssons förordnande som generaldirektör för Energimarknadsinspektionen (Ei). Förlängningen gäller två månader till den 31 mars 2022.

Anne Vadasz Nilsson har varit generaldirektör och chef för Ei sedan 2013.