Azelio inviger två TES.POD-enheter i Abu Dhabi

Foto: Azelio

”När Azelios TES.POD-enheter nu börjar komma på plats runt om i världen visar samarbeten med partners och kunder på breda och varierande användningsområden för vår energi-lagring med hållbar energiproduktion för dygnets alla timmar. Demonstrationsprojekt kommer dessutom tydligt illustrera hur vi kan bidra till att lösa betydande samhälls-utmaningar”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Vid en ceremoni i Masdar City i Abu Dhabi på tisdagen invigde Azelio, Masdar och Khalifa University två kommersiella TES.POD-enheter som installerats vid det gemensamma demonstrationsprojektet. Demonstrationsprojektet benämns som ett flaggskeppsprojekt för Khalifa Universitys Masdar Institute Solar Platform (MISP) som har en viktig roll i Förenade Arabemiratens ambition att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling och förnybar energi.

Teknologi från Azelio installerades i Masdar City 2020 för utvärdering och demonstration. Projektet har nu alltså kompletterats med två kommersiella TES.POD-enheter, tillverkade i volymutförande. Projektet går därmed in i en ny fas där Khalifa University ska demonstrera och utvärdera de kommersiella TES.POD-enheterna enligt flera kriterier. Enheterna kommer även att demonstreras i ett system där förnybar el levereras dygnet runt till en lösning för generering av atmosfäriskt vatten, som fångar upp och kondenserar fukt till användbart vatten.

Syftet med projektet i Abu Dhabi är att Masdar utvärderar Azelios energilagringsteknik för att inkludera den i sin produktportfölj för nuvarande och framtida projekt inom förnybar energi. Masdar är en ledande utvecklare och operatör av större projekt inom förnybar energi, elnät och energikonsulttjänster. Koncernen har verksamhet i över 30 länder och 10 GW i installerade och pågående projekt.

Samtidigt håller TES.POD-enheter på att installeras på flera andra platser runt om i världen. I Sverige pågår installationer på två platser, en kommersiell installation hos Industrisupport i Åmål AB och ett projekt på Haneberg gård i sörmländska Eskilstuna. Hos Industrisupport i Åmål ska vår lösning lagra överskottsenergi från ett solcellssystem på taket av en industrifastighet för att leverera el och värme på efterfrågan dygnet runt. I Eskilstuna ska vi demonstrera effekterna av energilagring för att skapa en robust tillgång till energi exempelvis vid katastroflägen, samt även visa på nyttan av den värme som systemet levererar.

Strax före årsskiftet inleddes även leveransen till Wee Bee Ltd i Sydafrika där åtta enheter ska säkra tillgång till elektricitet och minska Wee Bees utsläpp med 323 ton koldioxidekvivalenter per år.

Arbetet med den villkorade ordern med Engazaat i Egypten går framåt. Vårt projekt har utvidgats så att vi tillsammans med en leverantör för avsaltning, ska kunna sälja rent vatten för ett hållbart jordbruk, i stället för el. Kunden ska på så sätt kunna bedriva ett hållbart jordbruk i ökenmiljö drivet av solenergi. Vi optimerar projektet ur ett tekniskt perspektiv och anpassar tillsammans affärsmodellen efter de förändrade förutsättningarna. Detta gör att det förberedande arbetet tar längre tid, men modellen adresserar ett viktigt problemområde på många platser runt om i världen och kan antas vara intressant för flera kommande projekt. Vi kommer att uppdatera mer om detta spännande projekt.