Villaägarna: Elprisförslag inte så imponerande

Fredrik Sandberg/TT: Villaägarna ser brister med det nya förslaget. Arkivbild.

Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef på intresseföreningen Villaägarna, drar paralleller till situationen i Norge och de åtgärder som vidtagits i grannlandet.

Vi är tacksamma men det är inte så imponerande i jämförelse med vad Norge gör, säger han.

Liljeberg lyfter att man från norsk sida redan i december presenterade ett miljardpaket som därefter har byggts ut gällande större procentuell kompensation.

Det gör att paketet snarare kostar närmare åtta miljarder och det för ett land som är drygt hälften så stort som Sverige, säger han.

Liljeberg kallar det en "arbetsseger" då man från Villaägarnas sida krävt åtgärder sedan i oktober efter att man påtalat de stigande elpriserna. Samtidigt är det ett förslag som enligt honom kan ses som halvfärdigt.

Jag hade förväntat mig när vi inte hörde något i december att nu skulle alla detaljer vara på plats. Sedan reagerar jag starkt på att energiministern säger att hushållen varit passiva när det gäller energieffektiviseringar. Det har jobbats i 10–20 år för att energieffektivisera husen. Det låter på ministern som inget gjorts och det är inte verkligheten.