Fossilfritt flyg 2045 - 18 projekt får dela på 100 miljoner kronor

Foto: Ross Parmly/Unsplash

Under 2021 har 18 projekt startat med sikte på fossilfritt flyg. Projekten får dela på sammanlagt 100 miljoner kronor från Energimyndigheten. Nya lösningar utvecklas inom elflyg, vätgas och hållbara förnybara bränslen för flyg.

Umeå kommun vill tillsammans med samverkansparter starta Sveriges första elflyglinje, mellan Umeå och Östersund, och i förlängningen ett regionalt elflygnät. Sjöfartsverket ska testa alternativa bränslen för att förhoppningsvis kunna skapa en fossilfri flygflotta för räddningstjänstaktörer. Andra projekt handlar om att utreda en teststräcka med elektriska fordon mellan Skellefteå Airport och Northvolt Ett, att fortsätta arbeta med bioflygbränsle av skogsrester hos Växjö Energi, och att undersöka potentialen hos nya eller uppgraderade flygplanstyper baserat på bland annat nationell expertis från svenska universitet och flygföretag.

– Satsningen kan bidra till att accelerera omställningen till fossilfritt flyg och är en av pusselbitarna för att ställa om transporterna i samhället, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

– Vi är glada att kunna notera en imponerande bredd av lösningar från olika delar av landet och ett stort intresse från aktörer inom akademi, näringsliv, myndigheter och kommuner säger Michael Novotny, handläggare på Energimyndigheten.

Uppdrag Fossilfritt flyg 2045

Energimyndigheten finansierar stöden genom regeringsuppdraget med målet att främja för förnybara bränslen, el- samt vätgasdrift för flyg. Utlysningen har riktats till företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer som vill bidra till att utveckla nya lösningar.

Våren 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg (N2018/02705). I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel.
Energimyndigheten ska enligt regleringsbrev för 2021 förlänga satsningen på att främja hållbara biobränslen för flyg (N2018/02705). Satsningen ska omfatta samtliga hållbara förnybara bränslen för flyg. Därutöver ska satsningar göras på forskning och utveckling av dels elflyg, dels vätgasdrift, inklusive tanknings- och laddinfrastruktur.

Källa: Energimyndigheten