De möjliggör natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur

Foto: SIO Grafen

I projektet NaGrams var utmaningen att identifiera flera olika verktyg för att snabba på utvecklingen av en speciell typ av batterielektroder. Nu har man hittat nya sätt att göra det möjligt.

I det nyligen slutförda projektet NaGrams - Möjliggöra natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur, har projektdeltagare från Graphmatech, Altris och Uppsala universitet jobbat för att snabba på utvecklingen och optimeringen av Grafen/Fennac-blandningar till batterielektroder. 

– Lärdomarna kring grafenets användande var att det ändrar flera av elektrodernas och formuleringarnas egenskaper, och kompromisser behövs då processbarheten, sprickbildningen, torktiderna etcetera behövde tas i beaktning, inte bara batteriprestandan, säger Tommi Remonen, projektledare vid Graphmatech.

Vill maximera effekten
Att identifiera nyckelparametrar och sätta upp utvecklingsstrategier för nästa steg var ytterligare ett mål inom projektramen. Nu vill deltagarna fortsätta driva utvecklingen mot att med mer avancerade metoder integrera grafen i batterier för att maximera dess effekt.

– Vi har en bra kompetens i konsortiet för att driva utvecklingen framåt, men det vore intressant att undersöka samarbeten med möjliga batteritillverkare och slutanvändare, för att kunna snabba på möjlig marknadsintroduktion inom 3–5 år, säger Tommi Remonen.