Aramco ansluter sig till ett solkraftprojekt på 1,5 gigawatt

Saudiske energiministern Abdulaziz bin Salman talar vid en internationell konferens. Han sade nyligen att Saudiarabien kommer att bli "världen största exportör av vätgas". Foto: World Economic Forum

ACWA Power har nu finansieringen på plats för sitt 1,5 gigawatt stora solkraftprojekt, där Aramco nu har gått in i ägarcirkeln.

Finansieringen för 1500 megawatt stora delprojekt Sudair Solar är nu på plats, rapporterar företaget bakom det, ACWA Power.

Samtidigt kan företaget meddela att Saudi-Aramco har förvärvat en ägarandel på 30 procent i projektet genom sitt dotterbolag Sapco.

Vätgasproduktion för export

Saudiarabien blir världens största exportör av vätgas. Världens största oljeexportör kommer att använda landets stora naturgasresurser för att bli ledande inom blå vätgas.

Samtidigt kommer uppgifter om att blå vätgas alstrar mer koldioxid än om man använder naturgasen direkt.

- Saudiarabien är redan världens största exportör av olja, men till de goda resurserna ska nu läggas blå vätgas på listan, skriver Bloomberg .

Landet har "ambitiösa" planer och "kommer inte att utmanas i sitt mål att vara den största vätgasexportören på jorden", sade energiminister prins Abdulaziz bin Salman vid en presskonferens i Riyadh.

Konkurrenskraftig men omstridd

Produktionen av den blåa vätgasen har pågått länge i Saudiarabien, men nu ska den, enligt Aramco, ökas i mycket större skala. Nyligen skickades landets första försändelse av blå vätgas omvandlat till ammoniak, till Japan.

Det är dock inte bara blå vätgas som kommer att utgöra energiproduktion i framtiden i Saudiarabien. Det finns också planer på att producera grön vätgas, som till skillnad från den blå inte produceras med hjälp av den fossila naturgasen.

Den gröna vätgasen ska produceras via solenergi vid en fabrik i Neom till ett pris av 5 miljarder dollar.

Många stora energibolag har nyligen börjat syssla mer och mer med vätgasproduktion. Men vätgasen är ännu inte konkurrenskraftig jämfört med fossila bränslen och är därför en dyr lösning.

Forskare vid det ansedda amerikanska Cornelluniversitetet presenterat en rapport där de hävdar att så kallad blå vätgas är en riktig miljöbov, i själva verket värre för miljön än kol. Blå vätgas släpper enligt forskarna ut 20 procent mer koldioxid i atmosfären än kol eller naturgas.

Stora problem

Blå vätgas produceras genom att metan konverteras till vätgas med hjälp av värme, ånga och tryck. Den blå vätgasen liknar den grå, men går ett snäpp längre när det gäller att fånga in den koldioxid som är en biprodukt av grå vätgas. Den senare ger upphov till mycket stora utsläpp av koldioxid.

I facktidskriften Energy Science & Engineering säger den forskare som har lett studien, Robert Howarth, att den blå vätgasen alltjämt är förknippad med stora problem.

– Industrin marknadsför nu blå vätgas som en lösning, men även framställningen av blå vätgas använder metan från naturgas, samtidigt som man försöker fånga in biprodukten koldioxid. Dessvärre är emissionerna fortfarande mycket stora.

Forskarna vid Cornelluniversitetet hävdar att utsläppsminskningen från den blå vätgasen i förhållande till den grå endast är cirka tre procent.

Metan är en växthusgas som bidrar kraftigt till uppvärmningen av atmosfären.