Sammanslagning av Adven och Värmevärden ska stärka bolagets position inom fjärrvärme och i industrin

Anders Ericsson, vd för den nybildade Adven/Värmevärden koncernen. Foto: Adven/Värmevärden

Adven är en stark spelare när det kommer till industriella energilösningar och Värmevärden är en av Sveriges ledande aktörer inom drift av fjärrvärmenät. I november 2020 påbörjades sammanslagningen av Adven och Värmevärden och i juni 2021 var den gemensamma organisationen på plats, med Anders Ericsson som ny vd. Ambitionen är att bli en ledande aktör inom såväl drift av fjärrvärmeverk som energilösningar till industrin i såväl Norden som Baltikum.

Av Annika Wihlborg

Adven och Värmevärden har lång erfarenhet av att leverera värme och kyla åt kommuner, hushåll, verksamheter och avancerade energilösningar och tjänster åt industrier och fastigheter. Affärsområdet industriella energilösningar, som i många år varit Advens specialitet, inkluderar ånga, hetvatten och kyla samt infrastrukturtjänster och processlösningar som förbättrar energi- vatten- och materialeffektiviteten på industribolag.

Advens ambition är att vara ledande på att leverera hållbara vatten- och energitjänster till industrier och fastigheter. I hjärtat av bolagets erbjudande finns en energy as a service-modell, en tjänstemodell som innefattar att designa avancerade vatten- och energilösningar samt att bygga, investera i, projektleda och driva anläggningar och kundkritiska processer.

Siktar på expansion på fjärrvärmesidan

Adven och Värmevärden har relativt lika verksamhetsinriktning. Adven fokuserar i något högre utsträckning på industrilösningar, medan Värmevärden är mer specialiserade på fjärrvärmelösningar. Nu präglas de sammanslagna bolagen av en tydlig gemensam tillväxtagenda och två tydliga inriktningar som gör det sammanslagna bolaget till en stark spelare på marknaden.

–Vårt främsta fokus inom industriella energilösningar är att utöka antalet strategiska kundsamarbeten genom att inleda samarbete med fler industribolag. Vårt andra och största affärsområde är fjärrvärme. I dagsläget levererar vi fjärrvärme till drygt 10 000 hushåll och verksamheter. Adven/ Värmevärden-koncernen driver idag 53 fjärrvärmenät i Sverige. Ett av de senaste nytillskotten i vår portfölj var Trelleborg Energis fjärrvärmenät, som tillkom under våren 2021, säger Anders Ericsson.

Allt fler kommuner överväger extern samarbetspartner på fjärrvärmesidan

Den faktor som främst utmärker Adven och Värmevärden är, enligt Anders Ericsson, bolagets produktmix med såväl industriella energilösningar som fjärrvärmelösningar. Det ger en bredd som få andra aktörer i energibranschen kan matcha.

–Vi ser goda tillväxtmöjligheter framöver inom såväl fjärrvärme som industriella energilösningar. Vår ambition är att bistå industrin i deras omställning till hållbar energi. På fjärrvärmesidan överväger allt fler kommuner att samarbeta med en extern part så där har bra expansionspotential framöver. Sammanslagningen av de två bolagen innebär även att vi breddar vår geografiska spridning. Samtidigt breddar vi vår produktportfölj, säger Anders Ericsson.