Journalistiken har lämnat sitt kritiska uppdrag i klimatfrågan

I en kolumn i tidningen Svenska Dagbladet skriver författaren Lena Andersson att journalistiken lämnat sitt skeptiska uppdrag i klimatfrågan för ett civilisationskritiskt, samtidigt som miljörörelsen gått från att vara i opposition till makten till att bli själva makten.

Men den vetenskapliga klimatfrågan är långt ifrån avgjord, skriver författaren, åtminstone om man litar på IPCC-rapporternas vetenskapliga skrivelser. I dessa finns få tydliga trender.

”Bränderna är inte fler eller värre, ej heller orkanerna; nederbörden förblir vad den varit, någon ökning i översvämningarnas antal och storlek har inte inträffat”, skriver Andersson.
Men trots det är den politiska och mediala aspekten av klimatfrågan avgjord, framhåller hon. När det gäller klimatfrågan har ”aktivismen, alarmismen och vittnandet blivit journalistikens hjärta”, med konsekvensen att det har blivit suspekt att ställa frågor. 

”Hänvisningarna till forskning liknar egendomligt nog mer krampaktig tro än ett vetenskapligt förhållningssätt. Med ett sådant ska ju allt som talar emot teorin sökas upp och beaktas, snarare än framställas som hädelse och ges beteckningar av det slag som gudsförnekare brukade föräras”. Denna brist på ifrågasättande har också kunnat utnyttjas av bland annat president Mugabe i Zimbabwe för sina egna syften. I FN skyllde han jordbrukets låga avkastning i landet på klimatförändringarna till exempel - när jordbruket i grannlandet med samma klimat klarat sig bättre.

Lena Andersson tar upp flera exempel på hur klimatfrågan gått från att handla om klimatet till att bli civilisationskritisk, som i SVT:s ”domedagsserie” Jordens feber som sänds nu i vår och enligt vilken allt redan är för sent. Och filosofen Torbjörn Tännsjö som i en nyutkommen intervjubok sätter sitt sista hopp till en globaldespotisk regim så att vi inte ”kokar oss själva till döds”. Helt annorlunda var tongångarna för 45 år sedan. Då rapporterade den brittiska tidningen The Guardian om att jorden snabbt gick mot en ny istid.

I strid med uppvärmningsteorin konstaterades också nyligen att Europa haft sin kallaste aprilmånad på 18 år.