"Trumps budgetnedskärningar försenar ITER"

Inom ramen av ITER:s magnetprogram klarade fusionsprojektetes första stora toroidformiga spolkomponent alla passande test. När allt är klart blir strukturens väggar lika höga som i ett fyravåningshus. Dess komponenter har maskintillverkats av 20 centimeter tjockt stål. Första enheten av denna koloss matchades in på avsedd plats med toleranser mellan 0,25 mm och 0,75 mm, vilket är betydligt mer exakt än i liknande konventionella precisionssvetsade konstruktioner och strukturer av jämförbar storlek. Foto:ITER

Internationella fusionsprojektet ITER, som går ut på att bygga en prototyp av en kärnfusionsreaktor i södra Frankrike, meddelade nyligen att projektet kommer att försenas avsevärt om Trump-administrationen inte omprövar sitt senaste beslut om sänkt finansiellt stöd åt projektet.

Sju samarbetspartner, Europa, USA, Kina, Indien, Japan, Ryssland och Sydkorea, startade för tio år sedan bygget av en internationell termonukleär reaktor, ITER) men projektet har upplevt år av förseningar och budgetöverskridanden.

ITER hoppas en dag kunna generera energi med hjälp av en process som liknar den kärnfusion som ger drivkraft åt solen, till skillnad från befintliga kärnreaktorer som producerar energi genom att dela upp atomer.

ITER generaldirektör Bernard Bigot, som i slutet av förra året förde samtal i Washington med den amerikanska administrationen, meddelade nyligen att bidraget från USA för år 2017 hade skurits ner från en planerad summa på 105 miljoner till 50 miljoner dollar och bidraget för 2018 sänktes från 201 miljoner dollar till 63 miljoner dollar.

Förenta staterna, som hittills har betalat cirka 1 miljard dollar för reaktorbygget, hade haft för avsikt att bidra med ytterligare 1,5 miljarder dollar fram till 2025. Det var en tidpunkt då ITER hade räknat med att kunna starta reaktorns första operativa test.

- Om vi ​​inte respekterar tidsgränser i början, kan vi inte respektera dem i slutändan heller, sa Bigot till Reuters via telefon.

Bigot betonar dock att projektet inte skulle ”kollapsa helt” utan USA.

- ITER- projektet är dock för viktigt för de andra medlemmarna, men utan USA:s stöd kommer projektet att försenas, sade han till Reuters.

Bigot sade också att Frankrikes president Emmanuel Macron hade skrivit ett brev till president Donald Trump i vilket den franska presidenten uppmanade Trump att ompröva frågan.

- Om USA inte beviljar de erforderliga beloppen senast 2018 kommer det att påverka projektet negativt, tillade Bigot.

Tidigare i år ändrades ITER: s totala budget upp från 18 till 22 miljarder euro (21-26 miljarder dollar). USA:s andel beräknades till nio procent.

- Trump-administrationen  kommer att genomföra en granskning av landets civila kärnkraftpolitik, inklusive forskning och utveckling. ITER kommer att informeras om USA: s politik i framtiden angående reaktorprojektet i framtiden, meddelade Shaylyn Hynes, en taleskvinna för U.S. Department of Energy.

Amerikanska energisekreteraren Rick Perry har sagt till Macron att "vi känner till historien och projektets omfattning.

Bigot berättade att när Trump minskade anslagen åt landets energiministerium sänktes även finansieringen för de amerikanska företag som tillverkar ITER-komponenter.

De medlemsländer som deltar i projektet finansierar tillverkningen av ITER-komponenter via sina egna nationella företag. Delarna levereras sedan till Frankrike och monteras på ITERs fusionsreaktorbygge i Cadarache, södra Frankrike.

ITER:s största amerikanska leverantör är California-baserade General Atomics, som bygger fusionsreaktors centrala solenoid, en 18 meter lång pelarliknande magnet som kommer att bli en av de första och kanske viktigaste komponenterna som ska installeras i ITER senast 2020.

Källa: Reuter/ITER