ABB redovisar lägre kassaflöde

Foto: ABB

Kraft- och automationsföretaget ABB redovisar ett kassaflöde från rörelsen på 1.824 miljoner dollar (2.012) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelsekapitalet i förhållande till intäkterna uppgick till 15,9 procent (16,6). Bolaget har som mål att minska den siffra till 11-13 procent av intäkterna.

Nettoskulden uppgick till 2.323 miljoner (897), vilket utgjorde 0,16 gånger (0,09) det egna kapitalet inklusive minoritet.

Bolaget sjösatte i september 2014 ett återköpsprogram med målet att till den sista september 2016 återköpa aktier för 4 miljarder. I det tredje kvartalet återköpte bolaget aktier för 94 miljoner. Totalt har bolaget återköpt aktier för 1.778 miljoner.

Upprepar utsikterna ABB upprepar i rapporten utsikterna på kort sikt.

"Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än under 2014. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten i Europa och geopolitiska spänningar i olika delar av världen", skriver bolaget.

Det är exakt samma formulering som i det andra kvartalet. Bolaget upprepar också varningen att oljepriset och valutaeffekter kommer att påverka resultatet.

Bolaget upprepar också att utsikterna på lång sikt är positiva.

(SIX News)