Mångmiljardentreprenad när slutförvaret i Forsmark byggs ut

Nya SFR kommer att ligga djupare, 120 till 140 meter, än den befintliga anläggningen. Bild: SKB

Just nu pågår ett administrativt arbete inför den kommande entreprenadupphandlingen för utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat, radioaktivt avfall i Forsmark, SFR. Även en del förberedande arbeten utförs vid markytan och nere i berget. Byggstart är beräknad till hösten 2024. Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sex år, tre år för bergarbeten och lika många för installationsarbeten som ventilation, belysning och hanteringsutrustning.

SFR byggdes för att rymma 63 000 kubikmeter avfall medan den nya utbyggnaden ger plats för 180 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall. Planen var att SFR skulle stängas 2010 men så blev det inte och nu ska SFR utvidgas med nya förvarsrum. Nya SFR kommer att ligga djupare, 120 till 140 meter, än den befintliga anläggningen som ligger ungefär 50 meter under markytan.

Och det är stora volymer som ska sprängas ut. Men beräknar att 659 tusen kubikmeter berg ska forslas ut ur bergrummen vilket motsvarar volymen av drygt en Globen. Innan första sprängsalvan skjuts ska ytterligare förberedande arbeten göras, bland annat ska en havsvik fyllas ut, där SKB tillfälligt ska lägga upp bergmassor.

En preliminär säkerhetsredovisning har lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den beskriver hur strålsäkerheten kommer att arrangeras, om förvarets konstruktion, hur hanteringen ska organiseras men även hur strålsäkerheten ska upprätthållas efter förslutning i framtiden.