WSP får uppdrag av SKB

Bild: SKB

Nu har WSP tilldelats uppdraget att projektera förberedelsearbeten inför detaljprojektering av slutförvar av kärnbränsle i Forsmark. Bolaget har totalansvaret för arbetet då man är generalkonsult. Uppdragsgivare är Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

WSP:s uppdrag inkluderar det som ska byggas ovan mark. Arbetet omfattar förstudier, systemprojektering av byggnader och byggnadsverk, detaljprojektering mark och byggnader samt etableringsprojektering inför byggstart. Syftet är att SKB får stöd med att genomföra nödvändiga förberedelser som möjliggör start för detaljprojektering av kärnbränsleförvaret.

– Uppdraget är mycket intressant eftersom det är starten av ett komplext och omfattande projekt. Vi är glada över att ha fått förtroendet att bidra med vår kompetens, säger Mickey Johansson, vice vd på WSP Sverige.