Regeringsbeslut om slutförvar av kärnbränsle

Ett ja från regeringen innebär att SKB kan gå vidare med prövningsprocessen. Bild: SKB

Idag har regeringen kommit med ett beslut i Sveriges mest utredda miljöprojekt någonsin. I 40 år har man arbetat med utredningen. Både Strålsäkerhetsmyndigheten samt Mark -och miljödomstolen har tillstyrkt förvaring.

Ansökningarna som ligger till grund för regeringsbeslutet gäller två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, och en slutförvarsanläggning i Forsmark. Totalt ska 12 000 ton kärnavfall deponeras i 6 000 kopparkapslar på cirka 500 meters djup i urberget.

Ett ja från regeringen innebär att SKB kan gå vidare med sina planer, men prövningsprocessen är inte helt över. Efter regeringens beslut går ärendena tillbaka till mark- och miljödomstolen som ska fastställa tillståndet så att det är i enlighet med miljöbalkens krav.

Det kommer också att krävas tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bygga anläggningen, till exempel vid byggstart, inför provdrift och inför rutinmässig drift. Den stegvisa prövningen kommer att kräva uppdaterade säkerhetsanalyser från SKB.