Högt förtroende för SKB i Oskarshamn

Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Förtroendet för Svensk kärnbränslehantering AB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Oskarshamns kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört åt SKB. I årets undersökning uppger 86 procent av de tillfrågade att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för SKB som företag.

Det är samma siffra som i mätningen förra året. Dessutom uppgav 81 procent av de tillfrågade att de ställer sig positiva till SKB:s planer på att bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun.

– Det är väldigt glädjande med det förtroende som kommuninvånarna visar för SKB. Vi vill fortsätta att vara ett företag som har en aktiv roll i kommunen och som är en attraktiv arbetsplats under lång tid framöver, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Den årliga opinionsundersökningen har genomförts av Novus Opinion under perioden mars-april 2017 och omfattar 800 genomförda telefonintervjuer med invånare i Oskarshamns respektive Östhammars kommun.