DHL i grön offensiv genom att betala extra kostnaden

DHL vill ha mer klimatvänlig frakt av LCL-transporter till sjöss. foto: DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding betalar merkostnaden om kunderna vill ha sjötransport med biobränsle.

DHL vill ha mer klimatvänlig frakt av LCL-transporter till sjöss.

Vanligtvis är det förenat med en extra kostnad när ett företag väljer en icke-klimatskadlig form av frakt av sina varor. Denna uppfattning försvinner nu av DHL Global Forwarding när det gäller styckegods som transporteras med fartyg (LCL).

- Vi pratar om merkostnaden för containerfartygens användning av hållbart biobränsle. Det innebär att våra kunder kan lyfta den miljövänliga flaggan till sina slutkunder - och för klimatet - utan extra kostnad, säger Jesper Appel, försäljnings- och marknadschef på DHL Global Forwarding.

- Det handlar inte bara om att köpa för "off-off", som fortfarande är en bra modell, utan att vi arbetar för att främja användningen av det gröna biobränslet i sjöfarten. I praktiken fungerar DHL: s nya klimattak på detta sätt:

DHL Global Forwarding beräknar mängden koldioxidutsläpp från den transporterade lasten.
Sedan ser logistikföretaget till att betala för skillnaden mellan vad rederierna måste betala för det "svarta" bränslet och det gröna biobränslet.

Med detta kommer DHL att påskynda rederiernas övergång till grönare och renare bränsle.
DHL: Verklig klimatvänlig lösning

- Det sätt på vilket godsmarknaden är ordnad innebär att speditörer och logistikföretag köper ledigt utrymme på olika containerfartyg. Det är därför en helhetssyn; men det förändrar inte slutsatsen: det är en riktig klimatvänlig lösning som kan kännas omedelbart där den används.

- Sjöfarten bränner några av de mest förorenande bränslena av alla. Det är därför det finns ett sådant behov av att göra saker annorlunda. Vi vill att sjöfarten ska gå över till det gröna biobränslet, så vi hoppas att vårt initiativ kan bli en "spelväxlare".

- Vi tror att när vi nu ökar efterfrågan på mer av det gröna biobränslet kommer det att skapa en större produktion och därmed också lägre priser, vilket på sikt kan överträffa det svarta bränslet, avslutar Jesper Appel.