NKT gör kabelproduktionen grön

Framöver kommer NKT:s kablar tillverkas med grön el. Foto: NKT

Den danska kabeltillverkaren NKT har nu säkerställt att hela företagets produktion av energikablar sker med el från förnybara energikällor. Företaget kan därmed minska sina koldioxidutsläpp från energiförbrukning med 66 procent.

NKT har dessutom hittat en person som ersätter företagets finansdirektör Ronald M. Andersen. Det blir Line Andrea Fandrup, som kommer till NKT från Rockwool, där hon kommer från en position som CFO och biträdande direktör för Rockwool-gruppen.

- Med utnämningen av Line Andrea Fandrup får vi en profil med ett starkt affärsdrivet tillvägagångssätt och kommer från noterade och privatägda företag som framgångsrikt har genomfört finansiella omvandlingar som liknar dem vi ser i NKT. Tillsammans med VD Alexander Kara, Line Andrea Fandrup kommer att fortsätta arbeta med att återställa en tillfredsställande ekonomisk utveckling i NKT för att positionera oss så att vi kan dra fördel av de marknadsmöjligheter som drivs av den gröna övergången, sade NKT-ordföranden Jens Due Olsen i ett pressmeddelande .