Gröna norska stålinvesteringar kräver ny vindkraft

Stålproduktion med hjälp av landets förnybara energiresurser håller på att bli verklighet. Foto: Celsa

Med grön produktion av stål blir Blastr Green Steel en föregångare i Norges gröna omställning och det sker med gedigen hjälp av landets förnybara energiresurser.

 Det norska företaget Blastr Green Steel, som är ett systerföretag till batteriföretaget Freyr, har en ambition att etablera storskalig produktion av grönt stål i Norden.

 I produktionen av det gröna stålet kommer Blastr att använda förnybar el som grund för uppvärmning, smältning och kemisk reduktion av järnmalm. Biprodukten ska alltså vara ren vattenånga i stället för de enorma mängder CO2 som idag släpps ut vid vanlig stålproduktion.