Hirtshals hamn inför nytt grönt segment

Utrustning för den nya tankgården är klara att monteras i Hirtshals hamn. Foto: Hirtshals Hals

Nya players med bl.a. energiföretaget E.ON som delägare etablerar tankterminal för flytande biomassa från den nordatlantiska laxindustrin i Hirtshals hamn

När Biomass.dk snart bygger den första etappen av en stor och modern tankterminal för flytande biomassa vid Hirtshals Hamn, blir det ett steg in i framtiden - både för den gröna agendan och för fiskbearbetningskluster i Hirtshals, skriver hamnen i Hirtshals i ett pressmeddelande. 

De tre första tankarna, som så småningom kommer att bli en del av ett större biomassaverk, förväntas anlända till Hirtshals hamn under vecka 42. Tankarna transporteras till Hirtshals på blockvagnar med ett ro/ro-lastfartyg, varefter de sätts upp och samlas direkt på det hyrda området. Det är meningen att anläggningen kan tas i drift redan under november.

- Vi hade undersökt ett antal andra alternativ innan vi fattade det slutgiltiga beslutet att vårt nya tanklager skulle placeras i Hirtshals hamn. Vår slutsats visade dock tydligt att vi uppnår den mest geografiskt optimala platsen och infrastrukturen vid Hirtshals hamn, både i förhållande till insatsvaror från biomassa och för vidare försäljning, säger Jens R. Schrøder, direktör på Biomass.dk.

Biomass.dk, som står bakom projektet, är specialiserat på återvinning av organiska rester - biomassa - som bl.a. används vid produktion av bionaturlig gas i danska biogasanläggningar. Förutom att bidra till den gröna övergången och en minskning av energiklimatets totala klimatpåverkan, kommer Biomass.dks nya tankterminal också att utgöra en viktig del av matklustret i Hirtshals Hamn genom samarbeten med fiskeindustrin

Den nordeuropeiska marknaden utgör grunden för företagets verksamhet och därmed får Biomass.dk bl.a. biprodukter som ensilage från den nordatlantiska laxindustrin, glycerin från biodieselproduktioner och andra liknande produkter.

Med de tre tankarna, var och en med en höjd på 13 meter och en diameter på 11 meter, har Biomass.dk möjlighet att ta emot volymer på upp till 3 500 ton. I samband med tankgården kommer också flera stora rörledningar att etableras direkt till kajkanten, vilket möjliggör snabb pumpning direkt från fartyget till tankgården, samt hantering av olika produkttyper och därmed effektiv produkthantering.

Biomass.dk grundades 2018 i syfte att etablera och hantera stora mängder organiska biprodukter som kan användas för grön energi. Biomass.dk ägs delvis av Grøngas och av världens största privata energibolag, E.ON.