Laddningsoperatören Clever fördubblar intäkterna

År 2019 såldes cirka 5500 elbilar i Danmark, vilket är fyra gånger så mycket som året innan. Foto: Flickr...Creative Commons license, kredit: News Oresund

Danska laddningsoperatören Clever strävar efter en neutral EBITDA 2020 och räkenskaperna från 2019 visar att företaget är på god väg.

Drygt 15 miljoner DKK 2017. 33 miljoner DKK 2018. 66 miljoner. 2019.

Detta är utvecklingen av intäkterna hos Clever, som därmed håller ordet i förhållande till en utlovad fördubbling av intäkterna år efter år fram till 2021.

- Vi följer planen helt och det är glädjande att vi kan presentera den. Intäkterna fördubblas, bruttovinsten växer, EBITDA går från minus 23 miljoner DKK till minus 12 miljoner DKK, rörelseresultatet förbättras trots att vår tillgångsbas växer med 100 och längst ner finns det också fart, säger Casper Kirketerp-Møller, VD för Clever.

Det borde inte vara något tvivel om att Clever fortfarande har röda siffror på bottenlinjen. Här är årets resultat minus 19,4 miljoner DKK. DKK mot minus 21,1 miljoner. DKK året innan. Rörelseresultatet har förbättrats med ca. 3 miljoner DKK till minus 27,6 miljoner. Medan bruttovinsten den här gången kan skrivas med svarta siffror i form av 9,7 miljoner DKK. DKK mot minus 3,7 miljoner. DKK året innan.

"År 2020 är målet att vi, om inget annat, är på en neutral EBITDA, eller åtminstone ganska nära", säger Casper Kirketerp-Møller.

En av anledningarna till ökningen är att det har varit fler elbilar på danska vägar, säger direktören.

Under 2019 har Clever utökat sina samarbetsavtal med bilhandlare och importörer med bland annat Semler Group, Interdan Group och Ejner Hessel.