Anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar planeras i Finland

Gasdrivna lastfordon vid bränslefyllning. Foto: Finlands Kommunikationsministerium

Finlands Kommunikationsministerium begär utlåtanden om ett anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar. Det föreslås att stödet ska beviljas för köp eller leasing av nya lastbilar som väger över 18 ton. Begäran om utlåtande gäller villkoren för beviljande av stöd.

Syftet med stödet är att främja utvecklingen av utsläppssnåla tunga fordon och främja användningen av teknik som bygger på gas i trafiken. Stödbeloppet ska graderas enligt anskaffningspriset för bilen och riktas till fordon som använder flytande gas (LNG) eller komprimerad gas (CNG). För ett fordon som använder LNG ska det beviljas 12 000 euro i anskaffningsstöd och för ett fordon som drivs med CNG ska det beviljas 5000 euro i stöd.

Understödet beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket.

Dessutom föreslås det att de punkter i lagen som gäller skrotningspremien ska upphävas som onödiga. Anslag för beviljande av skrotningspremie har inte funnits att tillgå efter 2018. Upphävandet av paragraferna är en lagteknisk ändring. Andra stödformer bedöms i sin helhet i samband med färdplanen för fossilfria transporter, och vid behov lämnas en separat regeringsproposition om dem.