Svensk innovation på agendan

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg reste nyligen till Nordamerika för att i USA och Kanada stärka svensk innovation, fördjupa samarbetet och de mellanstatliga relationerna. Mikael Damberg träffar bland andra Navdeep Bains, minister för innovation, forskning och ekonomisk utveckling i Kanada.

Närings- och innovationsministern börjar sina vistelse i Nordamerika med att i USA besöka universitetet MIT för att prata om Sverige som världens näst mest innovativa ekonomi och ta del av MIT:s arbete och erfarenheter.

I Washington DC kommer närings- och innovationsministern träffa arbetsmarknadsminister Alexander Acosta (Secretary of Labor) för att bland annat diskutera hur vi kan stärka våra länders och våra företags omställningsförmåga och konkurrenskraft.

Under USA-besöket håller även de svensk-amerikanska handelskamrarna möte i Boston, vilket Mikael Damberg kommer att delta på. Temat för mötet är "Business through Innovation".

I Kanada kommer Mikael Damberg att träffa ministern för innovation, forskning och ekonomisk utveckling, Navdeep Bains. Mötet syftar till att fördjupa samarbetet inom innovation, lyfta fram Sverige som innovationsland och lyssna till kanadensiska erfarenheter.

Mikael Damberg kommer tillsammans med sin kanadensiske kollega att hålla i ett rundabordssamtal tillsammans med svenska företag om innovation och smarta lösningar.

Stärkta och utvecklande svensk-kanadensiska handelsrelationer står även på agendan då Mikael Damberg träffar Kanadas chefförhandlare för CETA och NAFTA. Kanada är en strategisk partner med samsyn i frågor som frihandel och mänskliga rättigheter och i och med att EU:s frihandelsavtal med Kanada, CETA, nyligen provisoriskt började tillämpas så finns det goda möjligheter att bygga ett starkare och närmare samarbete mellan Sverige och Kanada, särskilt kring innovation och industriell utveckling.