Uppgraderad gasturbin med ökad verkningsgrad

Den Finspångstillverkade gasturbinen SGT-800 på 57 megawatt (MW) från Siemens kommer nu i en uppgraderad version.

Elverkningsgraden ligger på över 40 procent i enkel cykel, skriver tillverkaren. Den totala uteffekten ska kunna nå upp till 163 MW i kombicykelkonfiguration med två SGT-800, samt med 58,6 procents elverkningsgrad.

Uppgraderingen presenterades vid den årliga branschmässan Power Gen Asia, som i år hölls i Bangkok den 19-21 september 2017. Gasturbin SGT-800 finns i och med denna uppgradering tillgänglig i effektintervall från 47,5 MW upp till 57 MW.

– Vår gasturbin SGT-800 riktar sig främst till industriella kraftproducenter och olje- och gasbolag med mycket höga krav på verkningsgrad, låga utsläpp och driftsäkerhet, säger Hans Holmström vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB. Med våra högkvalitativa produkter kan vi hjälpa till att möta det globala behovet av decentraliserad kraftgenerering.

En förbättrad prestanda har bland annat uppnåtts genom förändringar i växellåda och utloppshus. Gasturbinens totala ytstorlek har också reducerats och vissa förinstallationer har införts före leverans för att ge ökad möjlighet till snabbare installation på anläggningsplatsen.