Alfa Laval kammar hem kinesisk energieffektivitetsorder

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi i Kina. Ordern är värd cirka 90 miljoner kronor och bokades sent i juni inom affärsenheten Gasketed Plate Heat Exchangers i Energy-divisionen.

Leverans beräknas ske under 2018.

Alfa Lavals plattvärmeväxlare kommer att installeras i så kallade SECOOL-applikationer där havsvatten används som kylmedia för olika funktioner i raffinaderiet.