Standarder för energilager i elnät

 

Elsäkerhetsverket har lanserat en rapport: Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande små- och storskalig energilagring av el. Den behandlar olika aspekter på energilagret och dess installation, som ger en översikt över regelverk och standardisering på området.

Bland annat gör Elsäkerhetsverket ett urval av standarder som på olika sätt kan ha betydelse för ett energilager. Som batteristandarder, standarder för kraftelektronik och andra standarder som både gäller själva anläggningen och hur den installeras.

Standarderna ska behandla energilager som komponenter i ett elnät utan att bry sig om vilken teknik som används i lagret, om det är batterier, svänghjul eller något annat, skriver Svensk Elstandard i ett pressmeddelande. Men energilagren kommer att klassas efter typen av tillämpning: Klass A med arbetscykler under en timme, lämpliga för till exempel spänningsreglering, Klass B för belastningsutjämning med längre arbetscykler och Klass C för reservkraft.

Med planerade standarder ska det bli lättare för en beställare att specificera och jämföra olika energilager, enligt Svensk Elstandard.