CTEK utvecklar hållbar energilagring för elfordon

Partnerskap ska utveckla lösningar för hållbar energilagring för elfordon. Foto: Ctek

CTEK har tillsammans med Polarium inlett ett partnerskap som ska utveckla lösningar för hållbar energilagring för elfordon. Partnerskapet drar nytta av CTEK:s teknik för elektrisk fordonsladdning och Polariums teknik för energilagring. Syftet är att hitta lösningar som gör det lättare för fler användare att ladda elfordon på fler platser. Idag hämmas elbilsladdning av såväl brister i elnätens kapacitet och/eller stabilitet, som av att laddlösningar kan ta för stort fysiskt utrymme och innebära höga kostnader.

Batterilagring med el kan bidra till att avlasta och balansera elnätet när efterfrågan är låg, för att sedan ladda upp elfordon när användningen av elnätet toppar. Denna typ av lagring kan också mata ström från förnybara energikällor, till exempel sol. Batterilagring har även potential att erbjuda vehicle-to-grid, vilket innebär att batterier tillfälligt stöttar elnätet med kapacitet under högre perioder av förbrukning, något som behövs för såväl stabiliseringen av elnätet som för att täcka kapacitetsbehovet.

– Vi är enormt nöjda över att få samarbeta med Polarium för att utveckla morgondagens smarta energilagring och fordonsladdning. Sådana är avgörande om vi ska kunna bygga en hållbar, fossilfri framtid och de kommer att utgöra en väsentlig del av hela ekosystemet för eldrivna fordon, säger Cecilia Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK.

Samarbetet är det senaste i raden av partnerskap från CTEK, ett företag som växer kraftigt och nu ligger i frontlinjen av den globala utvecklingen för laddning av eldrivna fordon.

– Detta är ett extremt lovande projekt och där CTEK är den perfekta partnern för oss när vi vill utforska vad vi kan åstadkomma på området elbilsladdning. Genom att kombinera CTEKS:s erfarenheter med våra lösningar kommer vi närmare den smidigare, och snabbare sömlösa laddning som hela världen vill åt, säger Maha Bouzeid, Business Development Director på Polarium.  

De senaste 18 månaderna har CTEK, som har skandinavien som hemmamarknad, etablerat sig i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, där de har flera kunder, kundsupport och eftermarknad. 

Förutom partnerskapet med Polarium har CTEK även utvecklingsprojekt för laddning inom V2G and V2X, vehicle-to-everything. Nyligen gav General Motors  företaget i uppdrag att designa, utveckla och leverera en ny produktlinje av laddstationer för kommersiell och privat användning. Dessa ska tillverkas under varumärket Ultium, vilket är GM:s eget märke för fordonsbatterier.