Billig energilagring med natrium- och kaliumbatterier

Matthew Boebinger använder ett elektronmikroskop för att observera kemiska reaktioner inuti ett batteri. Foto: Rob Felt/Georgia Tech

Amerikanska forskare har hittat nya bevis som tyder på att batterier baserade på natrium och kalium kan vara ett lovande alternativ till litiumbaserade batterier.

Varje år släpps fler och fler produkter som drar nytta av de framsteg som gjorts inom batteriteknik. Detta har lett till oro att världens reserver av litium, som används i många av de nya uppladdningsbara batterier som tillverkas, ska ta slut.

Forskare vid Georgia Institute of Technology i USA har nu hittat bevis som tyder på att natrium- och kaliumbatterier kan utgöra ett lovande alternativ till litiumbaserade batterier.

- Ett av de största hindren för natrium- och kaliumbatterier har varit att de tenderar att brytas ner och försämras snabbare och lagrar mindre energi än alternativen. Men vi har funnit att det inte alltid är fallet, säger Matthew McDowell vid Georgia Institute of Technology.

Forskarna kunde med hjälp av ett elektronmikroskop observera hur joner av litium, natrium och kalium reagerar med en elektrod av järnsulfid inuti ett batteri. Trots att natrium- och kaliumjoner är större än litiumjoner, och därför har trotts bryta ner elektroden mer då de reagerar med den, upptäckte de att järnsulfiden var mer stabil vid reaktioner med natrium och kalium än med litium. Detta tyder på att ett batteri av det här slaget baserat på natrium eller kalium skulle kunna ha en mycket längre livslängd än förväntat.

- Litiumbatterier är fortfarande mest attraktiva just nu eftersom de har högst energidensitet. Natrium- och kaliumbatterier har i nuläget inte högre densitet, men de är baserade på grundämnen som är tusen gånger vanligare i jordskorpan än litium. De skulle därför kunna vara mycket billigare i framtiden, vilket är viktigt vid storskalig energilagring, förklarar Matthew McDowell.