SENS inleder samarbete i Estland

Elproduktionen skall ersättas med havsbaserad vindkraft. Foto: Sens

SENS och det estniska statligt ägda kraftbolaget Eesti Energia, ”Eesti”, har ingått samarbete om att undersöka möjligheterna att använda en eller flera gruvor i Estland för att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning. Eesti har under en längre tid velat göra något med sina gruvor, och vill nu undersöka förutsättningarna för att installera Sens energilagringskoncept.

Förstudien som nu ska genomföras gäller en mindre anläggning, för att bekräfta möjligheterna och skapa underlag för att ta fram en detaljerad lösning till installationen i gruvan. Om den mindre anläggningen visar goda resultat, kan parterna fortsätta samarbetet genom att bygga ut anläggningen till en storskalig sådan i samma gruva för att kunna balansera produktionen från en ökande andel väderberoende elproduktion.

Den huvudsakliga källan till Eestis energiproduktion är oljeskiffer som man utvinner ur bolagets egna gruvor i östra Estland. Företagsgruppen Eesti Energia har tre olika affärsområden, som tillsammans hanterar hela värdekedjan för energi; elproduktion, produktion av oljeskiffer och eldistribution.

Estland och energibolaget Eesti har som mål att bli klimatneutrala 2045. Man ska helt sluta producera el från skifferolja redan år 2030. Elproduktionen skall ersättas med havsbaserad vindkraft och biobränsle. Vindkraft inte en planerbar energikälla, varför det kommer kräva investeringar i energilagring för att kunna nyttja vindkraften på ett effektivt sätt. Eestis målsättning är att täcka 90 procent av Estlands totala energibehov med förnybara källor år 2030, vilket kan jämföras med endast 27 procent täckning år 2019. Det är också symboliskt värdefullt att gruvan som ska undersökas för pumpkraft är just en av bolagets skiffergruvor.