Sens i samarbete med IQS Energi Komfort

IQS Energi Komfort AB och SENS har beslutat att inleda ett samarbete för att tillsammans kunna hantera större och mera komplexa projekt inom värme och kyla.

Energi Komfort har expertis och erfarenhet inom installation, drift och underhåll av bergvärmepumpar och energioptimering i fastigheter medan SENS har egenutvecklade och patenterade systemlösningar för större fastigheter och hela områden.

Syftet är att parterna ska kunna gemensamt leverera miljövänliga, energieffektiva och driftssäkra lösningar för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och kommuner, som exempelvis den nya generationens fjärrvärme, som bygger på framledningstemperaturer som ligger väsentligt lägre än vad fjärrvärmen idag håller.