”Mer jämställd stadsutveckling för klimatsmarta städer”

Miljöminister Karolina Skog kommer under sitt besök i Göteborg att ta upp jämställd stadsplanering som en viktig aspekt för socialt hållbara stadsmiljöer.

Frågor som kommer diskuteras är: hur kan stadsutvecklingen bidra till mer jämställda och trygga städer? Hur ser vi till att skapa mötesplatser, så att nya idéer kan födas? Vilka förutsättningar behövs för att städerna ska kunna gå före i omställningsarbetet?

Tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och kulturminister Alice Bah Kuhnke tar miljöminister Karolina Skog under våren ett samlat grepp om hållbar stadsutveckling och arkitekturpolitik.

Framförallt behövs bättre förutsättningar för att bygga stad och hela livsmiljöer, inte bara bostäder, menar miljöminister Karolina Skog.