Neste och Polferries tecknar avtal om lågsvavligt fartygsbränsle

Neste och polska Polferries bedriver färjetrafik på Östersjön. De har nu tecknat ett avtal om leverans av lågsvavligt fartygsbränsle 2017 för rutten Nynäshamn-Gdansk.

– Polferries är en viktig ny kund för oss. Samarbetet möjliggörs av att distributionen av produkten utvidgats till Sverige. Det är positivt att det polska rederibolaget har tagit i bruk vår högklassiga och lågsvavliga produkt, berättar Panu Kopra, direktör för Nestes affärsområde för detaljförsäljning.

Det lågsvavliga fartygsbränslen ska ses som en bra lösning för att sänka svavelutsläppen och beakta de strängare bestämmelserna.

I enlighet med den nuvarande EU- och internationella lagstiftningen ska fartyg som trafikerar i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ha mindre svavelutsläpp.