Energimarknadsinspektionen inleder tillsyn mot Vattenfall

Arkivbild

Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat att inleda en tillsyn mot Vattenfall med anledning av de långvariga elavbrotten som uppkommit till följd av stormen Alfridas hrjningar. Ei och Vattenfall kommer att föra en dialog för att bland annat få en bild av hur många kunder som drabbats av elavbrottet, hur Vattenfall skött uppröjningsarbetet  och vilka arbeten som kvarstår att göras.

– Den långa tid det tar för tusentals hushåll att få tillbaka strömmen är inte acceptabel. Vattenfall ska lämna detaljerad information om elavbrotten till oss, men i avvaktan på det så har vi det här mötet, säger Tommy Johansson, avdelningschef för teknisk analys på Ei, i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.

– Vi kommer att göra en bedömning av om Vattenfall gjort tillräckligt eller behöver göra mer. I detta ligger också en bedömning av vad som är rimligt ur ekonomisk synvinkel, säger Tommy Johansson.