Estland planerar sitt första kärnkraftverk

Bearbetningsanläggning för oljeskiffer i Estland. Över 90 procent av Estlands koldioxidutsläpp kommer från förbränning av oljeskiffer för el, och oljeskiffer bidrar väsentligt till andra föroreningar och ökar avfallsnivåer i landet. Foto: Hannu [Public domain], från Wikimedia Commons.

Vattenfalls Torbjörn Wahlborg och Fermi Energias Kalev Kallemets slöt nyligen ett avtal om att samarbeta kring små modulära reaktorer. Går allt som Kalev Kallemets tänkt sig så har Estland sitt första kärnkraftverk om tio år. Fortum och svenska Vattenfall är med på ett hörn i planeringen.

Utsläppen av koldioxid måste ner. Kolkraften måste bort, liksom naturgasen på lite längre sikt. Estland kan inte fortsätta att bränna oljeskiffer i sin energiproduktion. Det är bakgrunden till Kalev Kallemets energistrategi.

Bakgrunden till det estländska SMR-initiativet är att Estland har EU:s högsta CO2-utsläpp per producerad kWh elektricitet, där elproduktionen i hög utsträckning är baserad på oljeskiffer. Sverige har samtidigt bland världens lägsta CO2-utsläpp där elproduktionen i princip är fossilfri tack vare kombinationen av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och sol.

Den estniska regeringen har beslutat att bilda en arbetsgrupp för kärnkraft som ska utreda förutsättningarna för att börja med kärnkraftsproduktion. Arbetsgruppen ska med hjälp av utländska experter analysera lämpligheten att introducera kärnkraft för att säkerställa försörjningstryggheten och säkerheten för estländsk energiförsörjning. Arbetsgruppen kommer att sammankallas i år och arbeta under en tvåårsperiod.

Fermi Energia har påbörjat formella diskussioner med två kommuner som hoppas leda till deras samtycke att ingå i den så kallade nationella fysiska planeringen (NDSP). Detta är regeringens formella process för att välja en passande plats, där processen även omfattar en strategisk utvärdering av miljöpåverkan. För att inleda en planeringsprocess för potentiell SMR-teknik behövs ett regulatoriskt system som är anpassat för införande av SMR.