500 personer arbetar med reparationer efter stormen Alfrida

Foto: Holger.Ellgaard

Arbetet med att åtgärda elavbrotten efter stormen Alfrida fortsätter oförminskat. I takt med att fel på mellanspänningsnätet åtgärdas och arbetet sedan fortskrider till lågspänningsnätet upptäcks som väntat fler fel. Skadorna är så betydande att det kommer att ta längre tid att åtgärda dem än tidigare beräknat.

Prognosen är att kunder som bor på fastlandet kommer att ha elen tillbaka mellan den 15 och 25 januari. För kunder på öar utan fastlandsförbindelse är prognosen som tidigare, att elen är tillbaka senast den 25 januari. Prognostiderna har nu uppdaterats baserat på de många skador som upptäcks under pågående reparationsarbete.

Det är i nuläget 8 300 kunder som har elavbrott efter stormen Alfrida, varav den stora majoriteten finns i Norrtälje kommun. Arbetet med att åtgärda avbrotten fortsätter med oförminskad hög intensitet, även om inspektionsarbetet fördröjts av tisdagens svåra väder.

Situationen är fortsatt mycket svår och jag har full förståelse för de problem detta förorsakar våra kunder. Många nya fel upptäcks fortfarande i takt med att vi kommer längre ut i elnätet. Ett avbrott kan innebära att det finns fel både på mellanspänningsnätet och på lågspänningsnätet, som är det elnät som går fram till kunden. Man kan likna det med att när vi har åtgärdat motorvägen finns fler fel på avfarter och småvägar. Vår högsta prioritet är att kunderna ska få tillbaka elen så snart som möjligt, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Personalresurser från olika delar av landet och från andra elnätsbolag och flera entreprenörsbolag har kallats in för att hjälpa till i de drabbade områdena. För närvarande arbetar närmare 500 personer - skogshuggare, maskinister och tekniker i Stockholms län, merparten i Roslagen. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, kundservice, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.