"Kärnkraft behövs för att nå klimatmålen"

Reaktor nr. 1 i Khmelnytskyi kärnkraftverk i Netishyn, Ukraina. Foto: Wikipedia. kredit: VargaA

- Kärnkraften i världen behöver öka markant om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas, enligt FN:s klimatpanels olika scenarier.

- För närvarande byggs det alldeles för få nya kärnkraftsreaktorer för att klara klimatmålen, anser IEA, Internationella energirådet, som samtidigt pekar på allvaret i kärnkraftens risker.

Om uppvärmningen av jorden inte ska bli mer än max 1,5 grad behöver fossila energikällor som kol och olja minska stort fram till 2050. Under samma period behöver fossilfri elproduktion öka kraftigt, enligt FN:s klimatpanel IPCC:s olika scenarier. I deras senaste rapport beräknas kärnkraften behöva öka med mellan 91 och 190 procent.

Förnyelsebar energi, som vind- och solkraft, beräknas samtidigt behöva öka ännu mer, med mellan 500 och 1 300 procent, enligt klimatpanelen som dock inte ger några tvingande förslag.

- Just nu byggs ett femtiotal kärnreaktorer i världen, de flesta i Kina, Indien och Ryssland. Särskilt när gamla reaktorer skrotas samtidigt, att det kommer bli svårt för kärnkraften att öka sin kapacitet de kommande åren, enligt IEA.