Snabbare rening av spillvatten från kärnkraften

Elektrospinningsutrustningen vid Helsingfors universitet förvandlar natriumtitanat till fibrer. Foto: Riitta-Leena Inki

En ny metod baserad på elektrospunnet natriumtitanat gör vattenrening baserad på selektiv jonbytning snabbare och processen lämnar dessutom kvar mindre radioaktivt avfall i fast form.

Det elektrospunna natriumtitanat som framställts av forskare vid Helsingfors universitet har samma egenskaper som de jonbytesmaterial som produceras kommersiellt.

- Fördelarna med elektrospunna material hänger ihop med kinetiken, det vill säga reaktionshastigheten, hos jonbytet, förklarar Risto Koivula vid Helsingfors universitet.

I dagsläget används granulerat natriumtitanat för att till exempel rena spillvattnet från kärnkraftsolyckan i Fukushima.

Då spillvattnet passerar genom en jonbytare omvandlas det radioaktiva strontiumet i vattnet till natrium. Efter att jonbyteskapaciteten uppnåtts måste filtreringsmaterialet bytas ut. Detta resulterar i fast radioaktivt avfall.

- Eftersom det redan från början av processen krävs mindre elektrospunnet material kommer också det resulterande radioaktiva avfallet att kräva ett mindre slutförvaringsutrymme, säger Risto Koivula.