Beräkning av kärnavfallsavgifter kan förändras

Foto: Vattenfall

I ett yttrande till regeringen föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att kärnavfallsavgiften för kärnkraftreaktorer ska beräknas utifrån en drifttid på 50 år i stället för, som i dag, 40 år. Regeringsuppdraget är en följd av den energiöverenskommelse som regeringen fattat med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Som en följd av energiöverenskommelsen har regeringen uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten att, i nära dialog med Riksgälden, utreda om den antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare behöver förändras.

– Eftersom rektorerna närmar sig 40 års driftstid är nuvarande bestämmelser, där en reaktor anses ha en total driftstid om 40 år, snart överspelade. Bland annat därför föreslår vi att den drifttid som kärnavfallsavgiften ska beräknas utifrån ska vara 50 år, säger Annika Åström, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndighetens ställningstagande om 50 års drifttid förutsätter att de förändringar i finansieringslagen och finanseringsförordningen som Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden föreslog till regeringen i juni 2013 genomförs. De förslagen omfattade bland annat ändring av beräkning av säkerheter samt breddade placeringsmöjligheter för Kärnavfallsfonden.