Brunkolsaffär kan stoppas av regeringen

Foto: Robert Vicol

Regeringen kan stoppa Vattenfalls planerade brunkolsaffär, enligt rättslig expertis.

De sågar ledande MP-politikers resonemang om att det krävs majoritet i riksdagen för att ändra ägardirektivet till den statliga energijätten.

-Om regeringen skulle ändra ägardirektivet och till exempel säga att Vattenfall inte får sälja brunkolstillgångarna vore det formellt giltigt utan att man går till riksdagen, säger Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet.

Det faktum att regeringen 2010 fick nya ägardirektiv till Vattenfall godkända av riksdagen innebär inte att riksdagsbeslut är ett formellt krav, anser han.

-Detta är en politisk kursändring som är möjlig att göra. Det är regeringen som ger instruktioner till Vattenfall, inte riksdagen.

Miljöpartiets kongress beslöt i juni 2015 att det vore klimatpolitiskt bäst om Vattenfall behåller brunkolstillgångarna och avvecklar verksamheten i stället för att sälja. Men bara några månader efter det hävdade Åsa Romson (MP), avgående språkrör och miljöminister, att det i praktiken inte går att stoppa affären då det inte finns en majoritet för att ändra ägardirektiven i riksdagen.

Romsons tilltänkta efterträdare Isabella Lövin har inför helgens MP-kongress upprepat samma argument.

Nergelius ser inga juridiska hinder, men tror att det kan bli politiska konsekvenser om ett beslut att stoppa affären fattas av regeringen.

-Antingen skulle väl oppositionen nöja sig med att kritisera detta, för att ta politiska poäng. Eller så skulle oppositionen se det som så allvarligt att man begär misstroendevotum - antingen mot hela regeringen eller mot ansvarig minister. Då skulle regeringen kunna falla, säger Nergelius.

Daniel Stattin, professor i associationsrätt vid Uppsala universitet, sågar också MP-topparnas resonemang.

-Jag tycker inte det håller, säger han.

Han anser att det redan i det ägardirektiv som i dag gäller finns utrymme för regeringen att fatta beslut om att stoppa affären.

Ägardirektivet finns med i Vattenfalls bolagsordning, som säger att bolaget ska "generera en marknadsmässig avkastning" med en affärsmässig energiverksamhet som bygger på "en miljömässigt hållbar energiproduktion". En tydlig gradering mellan de olika målen saknas i såväl bolagsordningen som i riksdagsbeslutet från 2010, enligt Stattin.

-Min slutsats är att regeringen har ett ganska stort utrymme att agera.

Enligt Stattin räcker det med en bolagsstämma på näringsministerns tjänsterum där nya direktiv klubbas. Ett alternativ är att regeringen begär att riksdagen tar ställning.

MP-topparnas hänvisning till ägardirektivet har tidigare kritiserats av bland annat Greenpeace och oppositionspolitiker i riksdagen.

(TT)