Strömmen tillbaka efter Alfrida

Foto: Vattenfall

När stormen Alfrida drog in natten till den 2 januari blev cirka 65 000 av Vattenfall Eldistributions kunder strömlösa. Stormen har orsakat stora skador på elnätet, främst i Roslagen, och arbetet med att reparera och återställa elnätet är omfattande. Under onsdagskvällen fick de sista kunderna tillbaka strömmen inom utsatt prognostid.

Drygt tre veckor efter stormen Alfridas framfart har samtliga Vattenfalls kunder fått tillbaka strömmen tidigare än sista prognosen som angav 25 januari. Arbetet pågår fortfarande med stor intensitet. För att ge kunderna strömmen tillbaka så snabbt som möjligt har provisoriska elnät byggts upp i flera områden. Återuppbyggnaden av elnätet, kommer att pågå under en lång tid framöver.

─ För många av våra kunder har det här varit en mycket besvärlig situation. Jag vill tacka för kundernas tålamod under den mycket krävande och utdragna reparationstiden, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Företaget har fortfarande över 400 personer verksamma i fält - skogshuggare, maskinister och tekniker, både Vattenfalls egen personal och inlånade resurser från andra elnätsbolag och entreprenörer. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, kundservice, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

─ Vi är tacksamma för det goda samarbetet med kommuner, länsstyrelser och andra elnäts- och entreprenörsbolag. Det har varit en förutsättning för att klara den här situationen och jag vill framföra mitt stora tack till alla som hjälpt till. Reparationsarbetet i fält har varit effektivt och vi har hela tiden arbetat med högsta fokus på säkerheten då arbetsmiljön är riskfylld bland stormfällda träd och ett skadat elnät, säger Annika Viklund.

Arbetet med att återställa elnätet och att ta hand om kundärenden efter Alfrida kommer att fortsätta under många månader framöver. Den lagstadgade avbrottsersättningen kommer att regleras automatiskt på kundens faktura.