Energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen - läget oktober 2021

Bild: Isis França/Unsplash

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om regeringens stöd till biogasproduktion, höga avverkningsnivåer i skogen och stora mängder insektsskadad ved som väntar på uttag.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!