Fortum träder ur Stockholm Exergi - får ny delägare

Bild: Stockholm Exergi.

Nu står det klart att Fortum slutfört försäljningen av sin ägarandel i Stockholm Exergi.

Den 30 juni i år berättade Fortum att de hade tecknat avtal om att sälja sitt ägande på 50 procent i Stockholm Exergi till ett europeiskt konsortium bestående av APG, Alecta, PGGM, Keva samt Axa. Affären är nu slutförd och Stockholm Exergi ägs nu till 50 procent av Stockholms Stadshus AB och till 50 procent av konsortiets bolag Ankhiale Bidco AB.